Kontrola i monitoring CZone

CZone - asortyment

The CZone™ to sieciowy system cyfrowej kontroli i monitoringu. Upraszcza instalację systemów elektronicznych poprzez zamianę skomplikowanych i nieporęcznych przewodów na panele przełączników i bezpieczników z solidnymi interfejsami i kablem sieci NMEA 2000. Końcowemu użytkownikowi zapewnia inteligentne i automatyczne rozwiązanie.

CZone nie tylko redukuje ilość wymaganego okablowania, ale także integruje wiele pojedynczych komponentów w jeden intuicyjny system. Moduły można łatwo dodawać do systemu, a konfiguracja jest prosta dzięki narzędziu Czone Configuration Tool. System CZone jako certyfikowany dla NMEA 2000 używa standardowych mikroprzewodów i wtyczek oraz potrafi współdzielić pewne funkcje monitoringu z innymi ekranami zgodnymi z NMEA 2000. Dzięki interfejsowi MasterBus Bridge można połączyć cyfrowe przełączanie, elektronikę zasilania i nawigację morską w jeden interaktywny system.

CZone

System cyfrowego sterowania i monitorowania CZone™ został zaprojektowany dla producentów i instalatorów urządzeń morskich, oraz pojazdów rekreacyjnych i specjalistycznych. Upraszcza on instalację systemów elektrycznych przez zastąpienie skomplikowanych, niewygodnych wiązek kabli prowadzących do przełączników i skrzynek bezpiecznikowych najnowocześniejszymi, niezawodnymi interfejsami i lekkimi sieciami przewodowymi NMEA 2000; NMEA 2000 – opracowany przez NMEA protokół komunikacji dla elektronicznych urządzeń morskich). Oferuje on końcowym użytkownikom nowoczesny zestaw rozwiązań przez automatyzację skomplikowanych procedur sterujących i kontrolnych występujących w obecnych systemach pokładowych.

Instalacja

Budowniczy odnosi korzyści natychmiastowe polegające na zmniejszeniu zużycia przewodów, obniżeniu wagi urządzeń i skróceniu czasu instalacji. System CZone™ pozwala także na zintegrowanie wielu rozmieszczonych w różnych miejscach elementów w intuicyjny system. Okablowanie ulega drastycznemu uproszczeniu, ponieważ system CZone™ został tak zaprojektowany, żeby eliminować złożone wiązki przewodów i grupy przełączników. Zintegrowana diagnostyka pozwala na szybkie odnajdowanie usterek. System CZone™ jest efektywnym ekonomicznie modułowym systemem cyfrowym. Moduły można łatwo dodawać do istniejących systemów tak, żeby jak najlepiej spełniały potrzeby producentów oryginalnego wyposażenia (OEM – Original Equipment Manufacturer) i ostatecznych użytkowników.

Tradycyjne okablowanie prądu stałego

Na typowym jachcie instalacja DC może być bardzo złożona, a czas instalacji długi. Im większy system, tym więcej potrzeba nań przewodów, co przysparza kłopotów związanych z wagą i miejscem, żeby nie wspominać o cenie i złożoności projektowania i wykonania takiego systemu. Także konserwacja i usuwanie usterek może być kłopotliwe.

 • Okablowanie tablicy rozdzielczej jest złożone i pracochłonne w instalacji
 • Przewody są długie, a często składają się z wielu łączników. Wyłączenie zwykłego obwodu jest czynnością złożoną
 • Długie przebiegi wiązek wymagają przewodów o większym przekroju, co zwiększa wagę, koszty i zmniejsza przestrzeń dla innych podzespołów.

Tradycyjne DC

Konfiguracja

Dostarczone przez system narzędzia pomogą Tobie w wybraniu modułów spełniających Twoje specyficzne wymagania. Wtedy pozostanie tylko zaprogramowanie systemu przy użyciu intuicyjnego narzędzia konfiguracyjnego CZone™.

Integracja

System CZone™ jest zgodny z protokołem NMEA 2000 i wykorzystuje mikroprzewody i mikroprzełączniki. Ponieważ sieć jest zgodna z protokołem NMEA 2000, możesz mieć do niej zaufanie. To pozwala także na instalowanie pojedynczej sieci szkieletowej dla wielu systemów (CZone™ i inne urządzenia zgodne z NMEA 2000). A ponadto system CZone™ może dzielić pewne funkcje monitorujące z innymi zgodnymi z protokołem NMEA ekranami.

Uniwersalność i bezpieczeństwo

System CZone™ zaprojektowany pod kątem systemów o napięciu 9-32 V, zawiera wbudowane przekaźniki czasowe, ściemniacze (włącznie z systemami sterowania światłami halogenowymi), układy alarmowe, reduktory napięcia i systemy informujące o spadku natężenia prądu. Ze względu na bezpieczeństwo system CZone™ wyposażony jest w obejście manualne. Technologia "ani jednego słabego punktu", pozwalająca na stworzenie systemu "włącz i używaj", została zaprojektowana do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Jeżeli jakiś moduł ulega uszkodzeniu, można go wymienić bez potrzeby angażowania wykwalifikowanego personelu. Zabezpieczenia pozwalają na jego konfigurację pod kątem użytkownika i szybką wymianę modułu w instalacji.

Okablowanie prądu stałego w CZone

System CZone™ decentralizuje system dystrybucji prądu stałego, umiejscawia sterowanie i moduły zabezpieczające bliżej odbiorników, co skraca długość przewodów i pozwala na zmniejszenie przekroju przewodów, przyczyniając się w ten sposób do znacznego obniżenia kosztów i wagi okablowania elektrycznego. System zastępuje skomplikowane okablowanie przez pojedynczy przewód przesyłania danych.

 • Rezygnacja ze złożonego panelu przełączników, który zostaje zastąpiony pojedynczym przewodem przesyłania danych
 • Zgrupowanie odbiorników we wspólne strefy (zony) z interfejsami wyjścia jest podstawą naszego systemu
 • Zastąpienie ciężkich, wychodzących z akumulatora kabli sieciowych mniejszymi przewodami wielofunkcyjnymi.

System CZone

Interfejsy

Interfejs kontroli przełącznika (Switch Control Interface - SCI)

Interfejs kontroli przełącznika zapewnia interfejs pomiędzy siecią CZone™ a tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi, z jakimi producenci i użytkownicy są już obeznani. SCI upraszcza okablowanie, wspiera już istniejący wybór przełączników, chroni przed usterkami i pozwala na większą ilość opcji instalacyjnych.

 • Pojedyncza pozycja przełącznika może kontrolowac wiele kanałów OI
 • Podłączany jest do paneli przełączników poprzez specjalny kabel SCI
 • Wiele przełączników SCI może kontrolować pojedynczy kanał OI
 • Wyjście dla podświetlenia etykiet przełacznika (ściemniane)
 • Diody LED dla przełaczników Systemy wyjść wł. i funkcja/ kody błedów do systemów wł. (ściemniane)
 • Wymiary, Szer.xWys.xGłęb.: 6-3/32"x3-29/32"x1-5/8" 156x100x42 mm
 • Ochrona przed wdarciem się wody IPX5
 • 8 wejść na moduł (16 indywidualnych kontrolek)
 • Programowalne typy przełączników
 • Funkcjonalność sekwencyjnego naciśnięcia przycisku
Interfejs kontroli przełącznika (Switch Control Interface - SCI)

 

Interfejs sygnału (Signal Interface - SI)

Interfejs sygnału podłącza system CZone™ do zewnętrznych czujników, alarmów i urządzeń przełączających. SI pozwala na inteligentny, zautomatyzowany tryb pracy obwodów w zależności od stanu wejścia.

 • Przyjmuje wejścia z tradycyjnych typów przełączników używanych do kontroli wyjść
 • Przyjmuje wejścia z przełączników, by wywołać alarm tj. przełącznik pływaka wysokiej wody
 • Przyjmuje wejścia z przemysłowych nadajników zbiornika (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm)
 • Przyjmuje wejścia z ogólnych woltaicznych lub rezystancyjnych sygnałów, które mogą być użyte do kontroli wyjść lub do wyświetlenia fizycznej pozycji tj. pokazać, że właz jest częsciowo otwarty
 • Wskaźniki LED statusu dla każdego wejścia
 • Wymiary, Szer.xWys.xGłęb.: 6-3/32"x3-29/32"x1-5/8" 156x100x42 mm
 • Ochrona przed wdarciem się wody IPX5
 • Rezystancyjny zakres wejściowy 0-1000 Ohms
 • Standardowe sentencje NMEA2000 na wyjściach
Interfejs sygnału (Signal Interface - SI)

 

Interfejs pomiaru (Meter Interface - MI)

Interfejs omiaru przyjmuje wejścia z zewnętrznych czujników pomiaru zasilania AC i DC takich jak: AC i DC napięcie i natężenie, AC w kWatach, a także pojemności baterii DC w amperogodzinach i pozostałych %. Wszystko to z możliwością zdefiniowania przez użytkownika alarmów wysokich i niskich.

 • AC: 3 x wejścia napięcia AC (multi voltage), 2 x wejścia natężenia prądu AC, Oblicza prawdziwą moc RMS
 • DC: 3 x wejścia napięcia DC (multi voltage), 2 x wejścia natężenai prądu DC, Oblicza pojemność baterii w amperogodzinach i pozostałych procentach ładowania, Rozdzielczość dla mierzonego prądu w dół do 0.1 A
 • Ogólne: Wymiary, Szer.xWys.xGłęb.: 6-3/32"x3-29/32"x1-5/8" 156x100x42 mm, Ochrona przed wdarciem się wody IPX5, Standardowe sentencje monitoringu zasilania NMEA2000 na wyjściach
Interfejs pomiaru (Meter Interface - MI)

 

Interfejs wyjścia (Output Interface - OI)

Interfejs wyjścia zapewnia inteligentny zamiennik dla tradycyjnego rozłącznika obwodu i paneli bezpieczników. Posiada sześć wysokiej mocy, solidnych kanałów wyjścia, które zapewniają dostawę zasilania, kontrolę i bezpieczniki dla obwodu oraz integrują wiele innych funkcji takich jak regulatory czasowe i ściemniacze. Połączenie z jednostka jest proste: szeroka 6-drożna wtyczka pozwala na podłączenie do kabli o wymiarach do 16 mm2 (6AWG), lub kilku mniejszych przewodników. Nie są potrzebne specjalne zaciski terminali, ani kosztowne zaciskarki do przeprowadzenia zakończeń dla CZone™, wystarczy zwykły śrubokręt. Uniwersalna ochronna osłona zapewnia ochronę połączeń przed trudnymi warunkami otoczenia.

 • 4 poziomy backupu bezpieczników wliczając sterowanie ręczne (wedle wymagań ABYC)
 • Wiele kanałów można zmostkować razem, by zaoferować przełączanie wyższego prądu
 • Pobór prądu 12 V: 85 mA (w trybie gotowości 60 mA)
 • Wymiary, Szer.xWys.xGłęb.: 7-29/32"x5"x1-3/4" 200x128x45 mm
 • Niewielka, niemetalowa, łatwa w instalacji obudowa
 • 6 x obwody 20 amp
 • Ochrona przed wdarciem się wody IPX5
 • Programowalne oprogramowaniem wymiary "bezpieczników"
Interfejs wyjścia (Output Interface - OI)

 

Interfejs wyjścia silnika (Motor Output Interface - MOI)

Interfejs wyjścia silnika posiada parę wyjść do kontroli DC silników, które wymagaja odrócenia polaryzacji do zmiany kierunku ich mechanicznej pracy. Przykładowo, silnik DC dla elektrycznego mechanizmu okna przesunei oknow górę lub w dół w zależnści od polaryzacji RSS do silnika. MOI wciela także dwa standardowe kanały wyjścia takie jak znajdujące się w OI.

 • Kontrola pojedynczego silnika i dwa normalne kanały na jednostkę, 20 A na wyjście
 • Wbudowana ochrona obwodu
 • Ochrona przed wdarciem się wody IPX5
 • Wymiary, Szer.xWys.xGłęb.: 7-29/32"x5"x1-3/4" 200x128x45 mm
Interfejs wyjścia silnika (Motor Output Interface - MOI)

 

Moduł COI (Combination Output Interface)

Moduł COI (Combined Output Interface) łączy w sobie 5 dotychczasowych modułów CZone, co znacząco upraszcza instalację oraz ma wpływ na korzystną cenę w przeliczeniu na każdy obwód.

 • Maksymalne łączne obciążenie modułu to 150A
 • 16 kanałów wyjściowych (4 wyjścia wysokoprądowe po 25A, oraz 12 wyjść 10A z możliwością regulacji/ściemniania)
 • 8 wejść analogowych do podłączenia czujników lub włączników (dodatnie lub ujemne, 0-32 V, opór 0-1000 ohmow, natężenie 4-20 mA)
 • 6 wejść włączników zewnętrznych
 • Ochrona przed wdarciem się wody IPC5
 • Kanały wysokiej mocy pompy zęzowej pozwalają na ręczną kontrolę, plus odpowiedź, że pompa działa, z pojedynczego kanału - bez dodatkowych przewodów.

Moduł może być programowany za pomocą oprogramowania poprzez wejście USB. Dla bezpieczeństwa na wszystkich obwodach wyjściowych zamontowany jest dodatkowy bezpiecznik mechaniczny (by-pass) według wymagań ABYC/CE. COI może być efektywnym rozwiązaniem systemu zasilania na łodziach motorowych oraz żaglowych różnej wielkości.

Moduł COI (Combination Output Interface)

 

Moduł Control X ze złączami

Control X to najinteligentniejszy i najbardziej elegancki moduł CZone, pierwszy z całkowicie wodoodporną obudową. Konfigurowalne kanały wejść i wyjść zapewniają najwyższą elastyczność w celu optymalizacji projektu i instalacji systemu. Control X wykorzystuje najnowszą inteligentną technologię przełączania MOSFET zapewniającą większą niezawodność i cichą pracę. Funkcje, takie jak wiele stref sterowania oświetleniem RGB, wyjścia mostka H silnika cofania i synchronizacja silnika wycieraczek eliminują potrzebę stosowania sterowników innych firm, zapewniając instalatorom pełną elastyczność w konfigurowaniu modułów do określonych wymagań.

 • W pełni wodoodporna obudowa IPX7 z ochroną przed zapłonem
 • Kontroler światła RGBW
 • Kontrola silnika wycieraczek z synchronizacją
 • Konfigurowalne kanały we/wy dla maksymalnej elastycznośc
 • Panel dotykowy ręcznego sterowania
 • Wejścia przełącznika multipleksowego
 • Formowany w gniazdach Deutsch
Moduł CZone Control X

 

Moduł RV1

RV1 to pierwszy dedykowany moduł przełączania cyfrowego i integracji CZone dla pojazdów rekreacyjnych i specjalistycznych. RV1 posiada imponujące 76 kanałów wejścia i wyjścia, w tym 8 kanałów silnika cofania do bezpośredniego sterowania wysuwami, markizami, roletami i systemami poziomowania. RV1 zawiera również najnowszą technologię inteligentnego przełączania, wbudowane monitorowanie baterii i wiele interfejsów sieciowych dla bezproblemowej integracji systemów innych firm. Konsolidując funkcjonalność wielu modułów CZone w jedną kompaktową jednostkę, RV1 zmniejsza koszt systemu, złożoność i czas instalacji. RV1 umożliwia konstruktorom kamperów spełnienie oczekiwań klientów dotyczących inteligentnych, zautomatyzowanych i połączonych systemów w przystępnej cenie.

 • Kompaktowy rozmiar, 70% mniejszy niż równoważny starszy system CZone
 • 36 kanałów wyjściowych i 8 kanałów silnika cofania (mostek H)
 • 32 wejścia sygnałowe dla czujników 0-32V, 0-1000Ω i przełączników dodatnich/ujemnych
 • PWM i płynny start na wszystkich wyjściach
 • Monitorowanie prądu, zabezpieczenie oprogramowania i wykrywanie niskiego/przebiegającego prądu na wszystkich wyjściach
 • Monitorowanie baterii wewnętrznej (SOC, wolty, ampery, pozostały czas)
 • Obsługa systemu 12/24V i tryb uśpienia (<5mA)
 • Wbudowane interfejsy sieciowe CZone, RV-C, CAN i LIN
 • Funkcje automatycznego uruchamiania generatora i zrzucania obciążenia
 • Automatyczna kontrola klimatu
Moduł CZone Control X

 

Do pobrania:

BEP Katalog CZone 2024

Elementy systemu CZone dostępne są na zamówienie w sklepie Eljachtu lub w sklepach naszych partnerów handlowych.

ELJACHT
ul. Łowicka 13, 80-642 Gdańsk
tel. +48 58 320 70 24
info@eljacht.pl

 
Facebook
Youtube